ป้ายโฆษณา Slider

รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-เด็กแรกเกิด

ข่าวกิจการสภาอบต.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico7 ประกาศราคากลาง

ico12 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

เลือกรายชื่อ:
รูป

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย 103/1 ตำบลท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
โทรศัพท์:
044-666386
โทรสาร:
044-666386

แบบฟอร์มการติดต่อ

ติดตามข่าวสารที่เพจเฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย