เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 นายอรรถพล ดาโสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ชัย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2561 และอนุมัติดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย