Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562

เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562

และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประจำประจำปีสมัยแรกของของปีถัดไป

 

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (ประกาศสมัยประชุม.pdf)ประกาศสมัยประชุม.pdf380 kB